Контакти


 
Телефони
 Плевен:
 Заявки: (064) 899442
(064) 899443
 Секретар: (064) 899444
 В.Търново: 0879 070787
0894 616199
 Ловеч: 0895 662236
 Левски: 0897 883106
 Червен Бряг: 0879 070781
 Управител:
 Детелин Петров: 0899955077
Електронна поща
Кока-кола, Швепс, БК Горна Баня, Девин, Heineken, Загорка, Каменица, Леденика, Шуменско, Болярка и Карлсберг са регистрирани марки,
на съответните производители, в България и/или други страни.