АсортиментКод Наименование  

681803Б.В.Данцанте Пино Гриджо 0,75 
681804Розе Аустрелиан Буш 0,75 
681805Б.В.Редууд Парк Шардоне 0,75 
681806Б.В.Мишел Леон Гев.траминер 075 
681808Ч.В Аустрел. Буш Каб/Шираз 0.75 
681809Ч.В Аустрелиан Буш Мерло 0.75 
681810Дукеса Лиа Фраголино Розе 0.75 
681811Шамп.Джи Пи Шане Спар.Брут-075 
681812Б.В. Киви Кюве Сов.блан 0,75 
681813Ч.В. Киви Кюве Пино Ноар 0,75 
68240Ч.В Енира 0.75 2006 
68241Ч.В Каб.сов Енира 0.75 
68242Ч.В " Енира" Резерва 0.75 
68245Б.В. Левент Сов.блан 0.75 
682515Шамп. Моет Шанд. Импер.Брут 0.7 
68340Ч.В ORGANIC 0.75 
68341Ч.В ORGANIC МАВРУД 0.75 
68342Тера Тангра Кабарне 0.75-отл 
68343Тера Тангра КЮВЕ 0.75-отл 
68344Ч.В Гранд Резерва 0.75 (ТТ) 
68345Тера Тангра Розе 2013г -0.75 
68347ТТ Каберне 0.75-об. 
68348ТТ Мерло 0.75-об. 
68349ТТ Рубин*Сира*Мерло 0.75 
683491ТТ Рубин*Сира*Мерло*К.Фран 0.75 
683492ТТ Шардоне Барик 0.75 
683493ТТ Малбек Каберне Совиньон 0.75 
683494ТТ Совиньон Блан и Семийон 0.75 
68350ЯТРУС Совиньон Блан 0.75 
68351ЯТРУС Шардоне 0.75 
68352ТТ Бяло 0.75 
68353ТТ Шардоне Вионие 0.75 
68354ТТ Сира*Мерло BIB 3л 
68355ТТ Мавруд*Мерло BIB 3л 
68360Ч.В "Осем" Хр.Стоичков 0.7 (ТТ) 
68380В. Керацуда Лукс Сандански 0.75 
68381В. Кресна Керацуда 0.75 
68382В. Керацуда Кресна 1.5 л 
68383В. Кресна Керацуда 3 л 
68396Бренди Плиска Резерва VSOP 0.7л 
68398Ракия Отлежала"Хан Крум"0.7л 
68400В. Загрей Св.Димитър Мавруд 075 
684000В. Загрей Мавруд Бял 0.750 
68401Б.В /Д.Б/ Мускат 0.75 
68403Б.В /Д.Б/ Шардоне 0.75 
68405Б.В /Д.Б/ Траминер 0.75 
68406Ч.В/Д.Б/ Каберне Тр.Низина 0.75 
684061Ч.В/Д.Б/ Мавруд Тр.Низина 0.75 
68407Ч.В/Д.Б/ Мерло Тр.Низина 0.75 
68408Ч.В/Д.Б/ Мерло Резерва 0.75 
68409Ч.В/Д.Б/ Каберне Рез. 0.75 
684143Б.В/Д.Б/Сов.Блан Квантум 0.7 
6841431Б.В/Д.Б/Сов.Блан Квантум 0.375 
684144Р/Д.Б/П.Ноар Класик Шансон 0.7 
68415Б.В/Д.Б/ Мускат 0.375 
68416Б.В/Д.Б/ Парадисо Сов.блан 0.750 
684161Вино/Д.Б/ Парадисо Розе 0.750 
684162Вино/Д.Б/ Парадисо Розе 0.350 
68417Розе/Д.Б/Пюър Пинк 0.750 
684175Б.В.Риве Ди Венеция Пино Гри.0.75 
68418Б.В/Д.Б/Нелсън Клифс Сов.Бл.075 
68419Розе /Д.Б/ Нелсън Клифс 0.75 
684195Б.В./Д.Б/Кортен Шардоне 0.750 
684196Вино /Д.Б/ Кортен Розе 0.750 
684197Б.В./Д.Б/Кортен Гранд Винтидж 0.75 
68420Ч.В Квантум Пино Ноар*Мерло 0.7 
68421Ч.В Квантум Сира*Каберне 0.7 
68422Б.В Квантум Шардоне 0.7 
684229Розе Квантум Пин.ноар*Сира 0.375 
68423Розе Квантум Пин.ноар*Сира 0.75 
684230Ч.В/Д.Б/ Тракия Каберне 5л Bib 
684235Б.В/Д.Б/ Тракия Шардоне 5л Bib 
68430Ч.В/Д.Б/ Каберне Bib 3л 
68431Ч.В/Д.Б/ Мерло Bib 3л 
68432Б.В/Д.Б/ Шардоне Bib 3л 
684320Б.В/Д.Б/ Мускат Bib 3л 
684321Б.В/Д.Б/ Траминер Bib 3л 
684322Ч.В/Д.Б/ Мавруд Bib 3л 
684323Б.В/Д.Б/ Болгаре Шардоне Bib 3л 
684326Ч.В/Д.Б/ Болгаре Мавруд Bib 3л 
684327Ч.В/Д.Б/ Болгаре Мерло Bib 3л 
684330Б.В/Д.Б/ Регионално 1.5 л 
684331Ч.В/Д.Б/ Регионално 1.5 л 
68440Ракия/Д.Б/ Мускатова Ц.С 0.5 
68460Шампанско Искра Бяло 0.75 
68461Шампанско Искра Червено 0.75 
68463Шампанско Еуфория Червено 0.75 
68464Шампанско Фиеста Бяло 0.75 
685000Сухиндолска Гроздова Ракия 0.7 
685001Сухинд. Грозд. Отлеж. Ракия 0.7 
685010Ч.В Сухиндол Поточе на Зан. 0.7 
685011Б.В Сухиндол Поточе на Зан. 0.7 
685012Ч.В Сухиндол Поточе на Зан. 2л. 
685013Б.В Сухиндол Поточе на Зан. 2л. 
685016Б.В Сух. Поточе на Зан. 1.5л 
685017Ч.В Сух. Поточе на Зан. 1.5л 
685020Ч.В София Сухиндол Каберне 0.7 
685021Ч.В София Сухиндол Мерло 0.7 
685022Б.В София Сухиндол Мускат 0.7 
685023Б.В София Сухиндол Шардоне 0.7 
685026Ч.В София Сухиндол Каберне 1.5л 
685027Ч.В София Сухиндол Мерло 1.5л 
685028Б.В София Сухиндол Мускат 1.5л 
685029Б.В София Сухиндол Шардоне 1.5л 
685031Б.В Сухинд.Мускат Вечерно 0.7 
685032Б.В Сухинд.Траминер Вечерно 0.7 
685033Б.В Сухинд.Шардоне Вечерно 0.7 
685034LS Розе Гъмза&Каб.фран СХ 0.7 
685035LS Траминер СХ 0.75 
685036LS Шардоне СХ 0.75 
685040Ч.В Сухиндол Каб. Резерва 0.7 
685041Ч.В Сухиндол Мерло. Резерва 0.7 
685042Б.В Сухиндол Шард. Резерва 0.7 
685043Ч.В Крю Мерло 0.75л. Сухиндол 
685049Ч.В Гъмза КНП Сухиндол 0.7 
685050Б.В Ловико Мускат СХ 0.7 
685051Б.В Ловико Шардоне СХ 0.7 
685052Ч.В Ловико Мерло СХ 0.7 
685053Ч.В Ловико Каберне СХ 0.7 
685054Ч.В Ловико Резерва Каб. СХ 0.7 
685055Ч.В Ловико Резерва Мерло СХ 0.7 
685056Б.В Ловико Резерва Шард. СХ 0.7 
685057Ч.В Ловико Мавруд&Мерло 3л BiB 
685058Ловико Мерло 3л BIB 
685059Ловико Шардоне 3л BIB 
685060Ч.В Котта 299 Каберне СХ 0.7 
685061Ч.В Котта 299 Мерло СХ 0.7 
685062Ч.В Котта 299 Гъмза СХ 0.7 
685067Стамбол.Мер. КНП МЕ-1991 0.7 
685068Стамбол.Мер. КНП 2004г 0.7 
685070Ч.В Стамболово Мерло BiB 3l 
685074Ловико Мускат 3л BIB 
685075Ловико Каберне Сов. 3л BIB 
685090Ракия Грозд. Екстаз 0.7-Свищов 
685091Ракия Грозд. Свищ.Лозица 0.7 
685110Ч.В Каберне Резерва 0.75 Свищов 
685111Ч.В Мерло Резерва 0.75 Свищов 
685140Уиски "Хайлендър" 0.200 
685141Уиски "Хайлендър" 0.7 
685142Уиски "Хайлендър" 0.7+Чаша 
685143Уиски "Хайлендър" 1 л 
685144В.Паскуа Просеко Фризанте 0.75 
685145Б.В.Сиигъл Маунтин Малборо 0.75 
685146Б.В.Рецина Маламатина 0.500 
685147Розе от Лоара 0,750 
685148В.Паскуа Пино Гриджо 0.75 
685149В.Африкън Уайнъри Шенин бл.075 
685150Ловешка спец.ракия 0.500 
685153Ловешка об.ракия 1л 
685154Ловешка об.ракия 0.7 
685160Ч.В Винал Пазва Каб. Фран 0.7 
685161Ч.В Каб.спец.резерва 0.75 
685165В.Просеко Монтелвини Док Ек.Драй 0.75 
685185Б.В Ейнджълс Совиньон блан 075 
6851851Б.В Ейнджълс Совиньон блан 0.375 
685186Ч.В Ейнджълс Каб.фран/Каб.сов 075 
685187Ейнджълс Розе 0.75 
685190Б.В. Ейнджълс Шардоне 0.75 
685191Б.В. Ейнджълс Шардоне 0.375 
685192Ч.В. Ейнджълс Сира/Мерло 0.75 
685195Ч.В. Ейнджълс Мерло 0.750 
685201БГ Водка Classic 0.200 
685202Ч.В. Ейнджълс Каберне Совиньон 0.75 
685208Верментино LMS Ейндж.Естейт 0.75 
685209Ч.В. LMS Сира Ейндж.Естейт 0.75 
685210Черноморска мастика 0.7 
685211Коняк NOY Classic 20год.- 0.7л 
685212Розе LMS Ейндж.Естейт 0.75 
685213Ч.В.LMS Мерло/Малбек Ейн.Ест.0.75 
685214Б.В. Стелиан Селекш.Сов.блан 0.75 
685215Б.В. Уайт Стелиан Шард/Вион/Сов.0.75 
685216Б.В. Уайт Стелиан Шард/Вион/Сов.0.375 
6852162Б.В. Стелиан Траминер 0.75 
685220Стелиан Розе 0.75 
685221Б.В. Голд Стелиан Шардоне 0.75 
685225Ч.В. Янг Стелиан-Мер/Каб/Каб.Фр/Сир 0.75 
685227Ч.В.Стел.Класик-Каб.С/ Мер/К.фр/Сир 0.75 
685230Ч.В.Стелиан-Мер/Сир/Каб/К.фр-075 
685231Ч.В.Стелиан Селек.Сира -0.75 
685235Ч.В. Денеб Мерло 0.750 
685236Розе Денеб 0.750 
685237Б.В. Денеб Совин.блан 0.750 
685238Ч.В. Денеб Каберне совин. 0.750 
685240Б.В. Ейнджълс Валей Шардоне -3л 
685241Ейнджълс Валей Розе - 3л 
685242Ч.В. Ейнджълс Валей Сира/Каб.сов -3л 
685243Ч.В. Ейнджълс Валей Мерло -3л 
685300Водка Немирофф Оригинал 0.5 
685301Водка Немирофф Оригинал 0.7 
685303Водка Немирофф Деликат 0.7 
685304Вод.Немирофф Украин.Брезова 0.5 
685305Немирофф Украинска Брезова 0.7 
685306Немирофф Укра.Брезова+3чаши 0.7 
685308Немирофф Укр.Медена с чушка 0.5 
685309Немирофф Укр.Медена с чушка 0.7 
685310Немирофф Укра.Медена+3чаши 0.7 
685311Немирофф Укринска Пщеница 0.5 
685312Немирофф Укринска Пщеница 0.7 
685316Сувенир. набор с 5бут.*0,10л 
685340Водка Онежская мягкая 0.5 
685341Водка Онежская мягкая 0.7 
685342Водка Двойная Белая 0.7 
685343Водка Двойная Белая 0.5 
685344Водка Двойная Золотая 0.7 
685345Водка Двойная Золотая 0.5 
685346Водка Белий ключ 0.7 
685347Водка Белий ключ 0.5 
685350Уиски Уайт&Маккей 0.7 
685352Уиски Юра 10год. 0.7 
685353Уиски Юра Суперстишън 0.7 
685354Уиски Юра Пропъси 0.7 
685355Уиски Юра 16г Дюрас 0.7 
685356Уиски Далмор 12г. 0.7 
685357Уиски Далмор 15г. 0.7 
685372Б.В"Парон Марио"Монтекристо 0.7 
685400Б.В Повардарие Траминец 0.75л 
685401Б.В Повардарие Шардоне 0.75л 
685403Б.В Повардарие Ризлинг 0.75л 
685407Б.В Повардарие Розе 0.75л 
685430Б.В Мидалид.Силвър Ейнджъл 0.75 
685435Б.В Мидалидаре Пино Гри 0.75л. 
685436Б.В Мидалидаре Траминер 0.75л. 
685437Б.В Мидалидаре Ризлинг 0.75л. 
685443Б.В Синержи Сов.Бл*П.Гри 075 Мд 
685444Б.В Синержи Шард.*Вионе 075 Мд 
685470Б.В. Шардоне 0.75 Логодаж 
6854701Б.В. Пино Гриджо 0.75 Логодаж 
685471Б.В. Сов.Блан 0.75 Логодаж 
685473Ч.В.Шираз/Каб.Сов.0.75Логодаж 
685474Ч.В.Каб.Сов*Мерло*каб.фран 0.75 Логодаж 
685475Ч.В.Мерло 0.75Логодаж 
6854750Ч.В.Мелник 55-0.75Логодаж 
685476Ч.В.Мерло/Каб.Сов.0.250Логодаж 
685477Б.В.Шардоне0.250Логодаж 
685478Б.В.Нобиле Шардоне0.75Логодаж 
6854781Б.В.Бижу 0.75 Логодаж Сов.Блан*сем*шард 
685479Нобиле Розе 0.75Логодаж 
685480Ч.В.Нобиле Руен 0.75Логодаж 
685481Ч.В.Нобиле Мелник0.75Логодаж 
6854811Б.В.Нобиле Сов.Блан 0.75Логодаж 
685482Ч.В.Нобиле Рубин 0.75Логодаж 
685483Ч.В.Инкантесимо Сира 0.75 Логодаж 
685484Ч.В.Виториано 0.75Логодаж 
685485Ч.В.Хипноза 0.75Логодаж 
685486Ч.В.Хипноза Резерва Мерло 100% 0.75Логодаж 
685487Б.В. BiB 5л Логодаж/трапезно 
685488Ч.В. BiB 5л Логодаж/трапезно 
68549Розе BiB 5л Логодаж/сортово 
685490Ч.В. BiB 5л Логодаж Каб.сов*Мерло 
685491Б.В. BiB 5л Логодаж Сов.блан 
686000Водка "Сталинская" 0.2 
686001Водка "Сталинская" 0.5 
686002Водка "Сталинская" 0.7 
686003Водка"Сталинская" 1л 
6860031Водка"Сталинская" 1л+2 чаши 
686004Водка "Дискавъри" 0.2 
686005Водка "Дискавъри" 0.5 
686006Водка "Дискавъри" 0.7 
686007Водка "Дискавъри" 1л 
686008Джин "Уембли" 0.5 л 
686009Джин "Уембли" 0.7 л 
686010Джин "Уембли" 1 л 
686011Джин "Уембли" 0.7л+2 чаши 
686030В. Просеко Екстра Драй ДОК 0.75 
686031Б.В. Фраголино 0.75 
686032Ч.В.35 Паралел Рез.Карменер 075 
6860321Ч.В.35 Паралел Рез.Шираз 075 
6860322Б.В.35 Паралел Рез.Сов.Блан 075 
6860323Б.В.35 Паралел Рез.Шардоне 075 
686033Ч.В. Кианти Ориндж Тоскана 0.75 
686034Ч.В. Меморо Росо 0.75 
6860341Б.В. Меморо Бианко 0.75 
686035Ч.В.Оран.етикет Росо Тоскана075 
686036Б.В.Оран.етик.Бианко Тоскана075 
686039Ч.В.Каберне Сов.Гато Негро0.375 
686040Ч.В.Каберне Совин.Гато Негро075 
686041Б.В Совиньон Блан Гато Негро075 
686042Б.В. Шардоне Гато Негро075 
686043Ч.В. Мерло Гато Негро 0,75 
686044Б.В.Совин. Блан Гато Негро0.375 
6860441Розе-Кабер.Сов.Гато Негро 0,75 
686045Ч.В.Малбек Рез.Ла Консулта 0,75 
6860451Ч.В.Сира Рез. Ла Консулта 0,75 
6860452Ч.В.Пино Гриджо Ла Консулта0,75 
686046Б.В.Шардоне Ла Консулта 0,75 
686047Ч.В.Малб.ОУК Ла Консул.2011-075 
686048Б.В.Шар.ОУК Ла Консул.2011-0,75 
686049Ч.В.Кабер.Сов.ОУК Ла Консул.075 
686050Б.В.Фраскати Солепапа ДОК 0,75 
686051ЧВ.Неро д'Авола Сицилия ИГТ 075 
686052Б.В Маунт Нелсън-Сов.блан 075 
686053Б.В Масианко-Пино Гриджо 075 
686058Ч.В Фрескарипа Бардолино 075 
686059Б.В Леварие Соаве DOS 2011-075 
686060Розе Де Ла Медитеране 075 
686061Ч.В. Де Ла Медитеране 075 
686062Б.В. Ил Уго! Семи-спарклинг 075 
686063Розе Ил Шпр!ц Семи-спарклинг075 
686091Б.В Джи Пи Шане Шардоне 0,75 
686092Вино Джи Пи Шане Розе 0,75 
686093Б.В Джи Пи Шане Сов.блан 0,75 
686094Вино Каса Силва Карменер 0,75 
686095Вино Каса Силва Шардоне 0,75 
686096Вино Финка Лас Морас-Малб.0,75 
686097Вино Финка Лас Морас-С.блан 075 
686098Вино Каса Силва Мерло 0,75 
686120Вейп Гийк Бар Леден Банан -1 бр. #1 
686121Вейп Гийк Бар Ледена Праскова-1 бр. #2 
686122Вейп Гийк Бар Ледена Боровинка-1 бр. #3 
686123Вейп Гийк Бар Ябълка -1 бр.#4 
686124Вейп Гийк Бар Ягодов Сладолед-1 бр. #5 
686125Вейп Гийк Бар Ледено Манго-1 бр. #6 
686126Вейп Гийк Бар Ледена Диня- 1 бр. #7 
686127Вейп Гийк Бар Лимонов Тарт-1 бр. #8 
686128Вейп Гийк Бар Ментол -1 бр. #9 
686129Вейп Гийк Бар Маракуя-1 бр. #10 
686130Вейп Гийк Бар Грозде -1 бр. #11 
686131Вейп Гийк Бар Тютюн -1 бр. #12 
686160Дезинфектант Dr.+Cleanit-10л 
686161Дезинфектант Dr.+Cleanit-5л 
686162Дезинфектант Dr.+Cleanit-1л 
686170Мин.вода ПЕРИЕ - 0,330*4бр 
686171Мин.вода ПЕРИЕ - 0,750*12бр 
686172Мин.вода САН ПЕЛЕГРИНО 0.25*24 
686173Мин.вода САН ПЕЛЕГРИНО 0.75*15 
686174Мин.вода АКВА ПАННА 0.75*15 
7000Водка "Савой" 0.2л. 
70001Водка "Савой" 0.2л.-стъкло 
7001Водка "Савой" 0.5л. 
7002Водка "Савой" 0.7л. 
70022Водка"Савой" Ръжена 0.7л. 
70023Водка"Савой" Ръжена 0.200л. 
7003Водка "Савой" 1л. 
7004Водка "Савой" Силвър 1л. 
7005Водка "Савой" Силвър 0.7л. 
70051Водка "Савой" Силвър 0.5л. 
70052Водка"Савой"Силвър 0.2л-стъкло 
7006Водка "Савой" 1.750л. 
7010Джин "Савой" 0.2л. 
7011Джин "Савой" 0.5л. 
7012Джин "Савой" 0.7л. 
70121Джин "Савой" Розов 0.7л. 
7013Джин "Савой" 1л. 
7020Уиски "Савой" Голд 0.2л. 
7021Уиски "Савой" Голд 0.5л. 
7022Уиски "Савой" Голд 0.7л. 
7023Уиски "Савой" Голд 1л. 
7030Ром "Савой" Червен 0.7л. 
703000Ром "Савой" Червен 1л. 
7031Ром "Савой" Бял 0.7л. 
7032Ром "Савой" Червен 0.2л. 
7038Ракия Аристократ 0.5л 
7039Ракия Перлова 0.7л 
7040Ракия Карнобатска Грозд. 0.2л. 
7041Ракия Карнобатска Грозд. 0.5л. 
7042Ракия Карнобатска Грозд. 0.7л. 
7043Ракия Карнобатска Грозд. 1л. 
70431Ракия Карноб.Грозд.Отлежала 0.7 
7044Ракия Карнобатска Мускат. 0.7л. 
7045Ракия Карн.спец.селекция 0.7л. 
7048Ракия Кехлибар 0.5л 
70481Ракия Кехлибар Резерва 0.5л 
7049Ракия Кехлибар 0.7л 
7050Мастика "Карнобат" 0.2л. 
7051Мастика "Карнобат" 0.7л. 
7052Мастика "Карнобат" 1л. 
7053Узаки Зорбас 0.7л 
7054Узаки Зорбас 0.2л 
7055Узо Зорбас 1л 
7060Водка Мери Джейн 0.2л. 
7061Водка Мери Джейн 0.5л. 
7062Водка Мери Джейн 0.7л. 
7063Водка Мери Джейн 1л. 
7070Бренди "Карнобат" 0.2л 
7071Бренди "Карнобат" 0.7л 
7080Ракия "Грозден" 0.2л 
7081Ракия "Грозден" 0.7л 
7082Ракия "Грозден" 1л 
7083Ракия "Грозден" 0.5л 
70830Ракия "Грозден" 1.5л 
7084Ракия "Ахелой" 1.5л 
7085Водка "Ахелой" 1.5л 
7086Мастика "Ахелой" 1.5л 
7090Мента Карнобат 0,7л 
70901Мента Карнобат 0,200л 
70902Мента Карнобат 1 л 
70905Мента "Емона" -1 л 
7091Текила "Савой" 0,7л 
7092Текила Лос Бандидос 0,7л 
7100Шато Карнобат Мускат 5л. 
7101Шато Карнобат Шардоне 5л. 
71011Шато Карнобат Мерло 5л 
71012Шато Карнобат Каберне 5л 
7102Шато Карнобат Шардоне 0.750л. 
710210Шато Карнобат Мерло*Каб. 0.75 
7103Шато Карнобат Мускат 0.750л. 
7104Шато Карнобат Траминер 0.750л. 
7105Шато Карнобат Розе 0.750л. 
7106Шато Карнобат Каберне 3л.бокс 
7107Шато Карнобат Мерло 3л.бокс 
7108Шато Карнобат Шардоне 3л.бокс 
71081Шато Карнобат Траминер 3л.бокс 
7109Шато Карнобат Сира 0.75л. 
7110Шато Карнобат Мерло 0.75 
7111Шато Карнобат Кабарне 0.75 
7112Шато Карнобат Мавруд 0.75 
7113Шато Карнобат Мерло 10л. бокс 
71130Шато Карнобат Каберне10л. бокс 
71131Шато Карнобат Шардоне 10л. бокс 
7114Шато Карнобат Мавруд 3л.бокс 
711400Шато Карн.Мерло*Каберне 3л BiB 
71150Шато Карнобат Розе 3л BiB 
7116Шато Карнобат Мускат 3л.бокс 
7117Шато Карнобат Сира 3л.бокс 
71171Б.Вино Бифор енд Афтър 3л. 
71172Ч.Вино Бифор енд Афтър 3л. 
71173Вино Бифор енд Афтър-Розе 3л. 
71174Б.В Бифор енд Афтър Сов.Блан 3л 
7118Механджийско червено вино 0,75 
7119Механджийско бяло вино 0,75 
71191Механджийско бяло вино 2л 
71192Механджийско червено вино 2л 
71193Ч.В.Нашенска Наздравица 2л/6 бр 
71194Б.В.Нашенска Наздравица 2л/6 бр 
711941Черв.Пелин Наш.Наздравица 2л*6 
711942Бял Пелин Наш.Бъклица 2л/4 бр 
711943Черв. Пелин Наш.Бъклица 2л/4 бр 
71195Вино Ловджийско Червено 2л. 
71196Вино Ловджийско Бяло 2л. 
7120Вино Сайкъл Гев. Траминер 0.75 
7121Вино Сайкъл Шард.Коломбар 0.75 
7122Вино Сайкъл Пино Ноар 0.75 
71221Вино Сайкъл Мерло&П.Ноар 0.75 
71222Вино Сайкъл Вионие 0.75 
712221Ч.В Сайкъл Каберне фран 0.75 
712223Ч.В Сайкъл Мерло 12 год. 0.75 
712224Ч.В Сайкъл Каберне 12 год. 0.75 
71223Вино Сайкъл Сира 0.75 
71224Вино Сайкъл Розе 0.375 
71225Вино Сайкъл Сов.Блан 0.75 
712250Вино Сайкъл Каб*К.Ф*Мерло 0.375 
712251Вино Сайкъл Шард&Коломб 0.375 
712252Вино Сайкъл Сов.Блан 0.375 
712253Вино Сайкъл Гевтраминер 0.375 
712254В. Сайкъл С.Блан*Сем*Вио 0.375 
712255В. Сайкъл Вионе 0.375 
712256Вино Сайкъл Мерло*П.Ноар 0.375 
712300Б.В Етно Шардоне 0.75л. 
712301Б.В Етно Мускат/Димят 0.75л. 
712302Б.В Етно Сов.Блан/Мискет 0.75л. 
712303Ч.В Етно Мерло 0.75л. 
712304Ч.В Етно Сира*Рубин 0.75л. 
712305Ч.В Етно Каберне*Мавруд 0.75л. 
712306Вино Етно Розе 0.75л. 
712307Вино Етно Траминер 0.75л. 
712308Вино Етно Мерло BIB-3л. 
712309Вино Етно Сов.Блан BIB-3л. 
71231Вино Оук Три 0.750 
71233Вино Le Photographe С.блан 0.375 
712331Вино Le Photographe Сира 0.375 
71234Вино Le Photographe Пино гри075 
71235Вино Le Photographe Ризлинг 075 
71236Вино Le Photographe С.Блан 075 
71237Вино Le Photographe Розе 075 
71238Вино Le Photographe Сира 075 
71239Вино Le Photographe Каб.Ф 075 
7124Ч.Вино Бр.Минкови Кюве 0.75 
71240Вино Le Photographe П.Ноар 075 
712401Вино Бр.Минкови Чер.Кюве 0.375 
71241Б.Вино Бр.Минкови Кюве 0.75 
71242Б.В. Бр.Минкови Кюве 0.75+чаша 
71243Вино Бр.Минкови Кабар.рез 0.75 
71244Вино Бр.Минкови Ч.Кюве рез.0.75 
7125Вино Бр.Минкови Кабарне 0.75 
71251Вино Бр.Минкови Шардоне 0.75 
71252Вино Бр.Минкови Мерло 0.75 
71253Вино"Jamais Vu"Бр.Минк/Розе 075 
71254Ч.В"Jamais Vu"Сира и Вионие 075 
7126Сайкъл Каб.Сх/КФ/Мерло 0.75 
7127Сайкъл Сира/Вионие 0.75 
71271Вино БМ Енотека Шардоне 0.75 
71272Вино БМ Енотека Сов.Блан 0.75 
71274Вино БМ Енотека Мерло/Сира 0.75 
7128Вино Бр.Минкови Сира 0.75 
7129Вино София Кт Мускат 0.75 
71291Вино София Кт Мускат 1.5 
7130Вино София Кт Шардоне 0.75 
71301Вино София Кт Шардоне 1.5 
71302Вино София Кт Розе 0.75 
71305Ч.В Меча Кръв/Карнобат/ 0.7 
71306Вино Меча Кръв/Карн./ 2л*6бр 
7131Вино Сайкъл розе 0.75 
7133Сайкъл СовБл/Сем/Вио 0.75 
7134Вино Грозден червено 5л. 
71344Б.В.Тера Маркели Шардоне 3л 
71345Ч.В.Тера Маркели Мерло 3л 
71346Вино Тера Маркели Розе 3л 
7135Вино София Кт Мерло 0.75 
71351Вино София Кт Мерло 1.5 
7136Вино София Кт Каберне 0.75 

« ПРЕЛИСТИ НАЗАД    ПРЕЛИСТИ НАПРЕД »